Mabuhay sa International Maritime Center Web Page

IMC Logo

Naririto po kami sa may labas nang Pier 40 sa Port of Oakland, California, USA.

International Maritime Center

4001 - 7th St, Oakland, CA 94607

Telephone: (510)839-2226

 

Bukas kami mula Lunes hanggang Biyernes mula 10:00 hanggang 17:00.

 

Nag-aalay kami ng mga serbisyo sa maritime community sa aming lugar sa 7th St.