Velkommen til det Internationale Maritime Center hjemmeside

IMC logo

Vi holder til langs den ydre havn pa kaj 40 i Port of Oakland, California, USA

Vores adresse er:

International Maritime Center

4001 - 7th St., Oakland, CA 94607

Tel. (510) 839-2226

Vi har abent mandag til fredag fra 10:00 - 17:00

 

Vi tilbyder folgende service til det maritime fqellesskab i vores faciliteter pa 7th St: